Kako biste instalirali novu e-mail adresu u Android uređaj potrebno je otvoriti Postavke (Settings).

android-uredaj

Nakon što ste ušli u postavke odaberite Računi (Accounts).
Slijedeći korak je Dodaj račun (Add account).

android-postavke-korak-1

Ovdje je potrebno odabrati Personal (POP3)

U ovom koraku potrebno je unijeti e-mail adresu u Android uređaj. U prozoru na slici ispunjavate postavke Vaše e-mail adrese koju Vam je Vaš administrator, pružatelj Internet usluga ili hosting pružatelj usluga prethodno kreirao. Samim time ne možete upisati adresu koju želite bez da je ista prethodno kreirana. 

POSTAVKE

Većina postavki koje ćete ovdje unijeti odnose se na e-mail adrese pravnih osoba koje imaju otvorenu domenu i zakupljen hosting za iste. Pretpostavka je da Vam je naziv tvrtke ujedno i domena e-mail adrese, iako je moguće zakupiti i različitu domenu od naziva tvrtke te tada upisujete naziv domene umjesto naziva tvrtke. Ako ste došli do ovog koraka, ali ste shvatili da nemate e-mail adresu, a baš bi je žarko željeli tada ćemo Vam vrlo rado pomoći uz našu uslugu poslovni mail 🙂

Između ponuđenih opcija potrebno je odabrati Personal (POP3)

android-postavke-korak_4

U ovom prozoru unosite postavke dolaznog e-mail poslužitelja (Incoming  server settings). Potrebno je ispuniti predviđena polja sa niže navedenim postavkama. Korisničko ime (username) je cijela e-mail adresa, a poslužitelj (server) je mail.naziv tvrtke.hr. Ovo vrijedi u slučaju da je naziv domene isti kao i ime tvrtke, ako ne unosite naziv domene. Posljednja opcija određuje kada će se e-mailovi obrisati s poslužitelja. Ako ostane ova opcija tada ćete brisanjem dolazne e-mail poruke, obrisati istu i s poslužitelja što nije dobra opcija ako istu e-mail adresu koristite i na računalu. 

U ovom koraku unosite postavke odlaznog e-mail poslužitelja (outgoing server settings). Označite prvu opciju, upišite korisničko ime tj. cijelu e-mail adresu, lozinku te odlazni email poslužitelj  (SMTP server). Kao i u prethodnom koraku, ovdje najčešće unosite mail.naziv tvrtke.hr ili mail.naziv domene.hr

broj-7U posljednjem koraku postavljate postavke učestalosti provjere pošte.