outlook-2010outlook-2013outlook-2016
(blog se odnosi na Microsoft Outlook inačice 2010, 2013 ili 2016.)

Instalacija nove e-mail adrese u programu Microsoft Outlook 2010, 2013 ili 2016

broj-1Otvorite Microsoft Outlook i kliknite u gornjem lijevom kutu na File (ili Datoteka ako imate Hrvatsku inačicu).
Otvoriti će Vam se prozor sa slike pa s desne strane izaberite Add Account (Dodaj račun).


microsoft-outlook

broj-2Otvara Vam se novi prozor gdje je potrebno izabrati drugu opciju Manual setup or additional server types te nakon toga nastavljate sa Next (Slijedeće).


kako-instalirati-novu-email-adresu-u-outlook-2-korak

broj-3U ovom koraku potrebno je odabrati ispravan tip računa. Ovdje odaberite treću opciju POP or IMAP. Next (Slijedeće) na slijedeći prozor.


odabri-tipa-racuna-outlook

broj-4U prozoru na slici ispunjavate postavke Vaše e-mail adrese koju Vam je Vaš administrator, pružatelj Internet usluga ili hosting pružatelj usluga prethodno kreirao.

Samim time ne možete upisati adresu koju želite bez da je ista prethodno kreirana. Većina postavki koje ćete ovdje unijeti odnose se na e-mail adrese pravnih osoba koje imaju otvorenu domenu i zakupljen hosting za iste. Pretpostavka je da Vam je naziv tvrtke ujedno i domena e-mail adrese, iako je moguće zakupiti i različitu domenu od naziva tvrtke te tada upisujete naziv domene umjesto naziva tvrtke. Ako ste došli do ovog koraka, ali ste shvatili da nemate e-mail adresu, a baš bi je žarko željeli tada ćemo Vam vrlo rado pomoći uz našu uslugu poslovni mail 🙂


Your name (Vaše ime) je ime koji će se prikazati primatelju kojem šaljete e-mail poruke. Ovdje možete staviti svoje ime, naziv tvrtke ili kombinaciju Vašeg imena i imena tvrtke (npr. Marko Markić -Tvrtka d.o.o.).
Email Address (Email Adresa) -ovdje upisujete točan naziv Vaše e-mail adrese (npr. marko@tvrtka.hr).
Account Type (Tip računa) – u većini slučajeva ostavite POP3.


Incoming mail server (Poslužitelj dolazne pošte) – najčešće ovdje upisujete mail.naziv tvrtke.hr (npr ako Vam je naziv tvrtke Tvrtka d.o.o. i ako je otvorena domena s nazivom Vaše tvrtke onda upisujete mail.tvrtka.hr).
Outgoing mail server (Poslužitelj izlazne pošte) – ako koristite našu uslugu poslovnog maila onda upisujete ponovno mail.naziv tvrtke.hr. Neki hosting pružatelji usluga ne podržavaju upis mail.naziv tvrtke.hr već morate koristiti izlazne poslužitelje Vašeg pružatelja Internet usluga.


Test Account Settings – (Testiraj postavke računa) klikom ovdje provjeravate jeste li pravilno unijeli postavke e-mail adrese.
Deliver new messages to – ostavite označenu prvu opciju jer će program sam kreirati novu datoteku za spremanje e-mail poruka

postavke-dolaznog-odlaznog-mail-servera

broj-5Klikom na More settings … (Više postavki…) otvara se prozor niže u kojem je potrebno kroz par klikova podesiti još nekoliko postavki. Kliknite na drugi tab Outgoing server (Izlazni poslužitelj) i kvačicom označite prvu stavku My outgoing server (SMTP) requires authentication (Izlazni poslužitelj (SMTP) zahtijeva provjeru autentičnosti). Nakon što ste stavili kvačicu na tu stavku, automatski će se označiti i prva stavka niže Use same settings as my Incoming mail server (Koristi iste podatke kao za ulazni poslužitelj).

ADVANCED

Sada na posljednjem tabu Advanced (Napredno) (slika desno) možete označiti posljednje 3 opcije koje su neophodne ako ćete ovu e-mail adresu koristiti i na drugom računalu, smartphone uređaju ili tabletu jer uključenje te opcije osigurava da Vaši mailovi ostanu na serveru kako bi ih mogli preuzeti i Vaši drugi uređaji.


dodatne-postavke-outlooknapredne-postavke-outlook

Napomena: postupak i postavke opisane u točkama 1-5 odgovaraju većini e-mail adresa otvorenih kod domaćih i stranih hosting tvrtki, ali postoje iznimke koje koriste izmijenjene postavke poslužitelja pošte te ćete u tom slučaju morati zatražiti iste.

Sretno i ne otvarajte mailove nepoznatih pošiljatelja pogotovo ako sadrže privitke u .zip ili .exe formatu. A ako ste ovu napomenu prekasno pročitali i ipak otvorili e-mail s takvim privitkom i nakon toga primijetili ‘čudno’ ponašanje računala. Naši serviseri rado će vaše računalo očistiti od virusa i osigurati nesmetan rad računala. Slobodno nam se obratite s povjerenjem za sve dodatne informacije na e-mail adresu avrion@avrion.hr instaliranu u Microsoft Outlooku 🙂